Regulamin Społeczności

POSTED BY Isuzu 8 marca 2013

O Novasociety

Novasociety jest społecznością gamingową, której celem jest zrzeszenie gildii/graczy w różnych tytułach gier. Aby poznać życie w społeczności lub danej reprezentacji grającej muszę was przekierować na nasze forum, gdyż każda reprezentacja posiada swój odrębny styl gry jak i humor.

 

Profil Novasociety

Novasociety to społeczność gamingowa. Każda sekcja posiada swój odrębny regulamin, ale musi przystosować się do ogólnego regulaminu społeczności. Szukamy graczy jak i reprezentacji, którym/ej zapewniamy komunikator głosowy TeamSpeak, forum i wiele innych.

 

Zespół dowodzący

Władzę w Novasociety obejmuje Prezes społeczności, który odpowiada za sprawy techniczne związane z serwerami komunikatora czy stron internetowych, jak i akceptuje nowe reprezentacje gier.

Zaraz za Prezesem są Radni. Każdy radny odpowiada od odrębny dział począwszy od zarządzania serwerem komunikatora do samych stron internetowych. Radni opracowują plan działania społeczności, jak i zbierają aplikacje na nowe reprezentacje i pomysły naszych członków.

Moderator Sekcji jest to ranga przydzielana twórcom/liderom danej reprezentacji grającej pod naszymi skrzydłami. Moderator Sekcji odpowiada za gildię jak i za kontakt z Radnymi czy Prezesem społeczności i to on dobiera swoich podwładnych, którzy pomagają mu w rozbudowie reprezentacji. Moderator Sekcji odpowiada także za rekrutację i porządek na forum w dziale
swojej reprezentacji.

 

Cechy Społeczności

-Przyjazna atmosfera

-Mnoga liczba ekspertów w każdym aspekcie gry – PvE, PvP, RP

-Doświadczony i przyjazny zespół dowodzący

-Doświadczeni gracze prowadzący daną reprezentacje

-System rekrutacyjny

-Funkcjonalna i nowoczesna strona internetowa

-Własny serwer komunikacji głosowej

-Forum i web-chat;

 

Rangi w Novasociety

– Prezes twórca społeczności jak i osoba odpowiedzialna za społeczność.
– Vice–Prezes twórca społeczności jak i osoba odpowiedzialna za społeczność.
– Moderator Sekcji – najwyższa władza w danej reprezentacji.
– Moderator – wyższej rangi oficer, najczęściej osoba zaraz za Moderatorem Sekcji, zastępuje go podczas jego nieobecności, działa pod jego nadzorem.
– Oficer – jego zadania przypisywane są odpowiednio przez Moderatora Sekcji (pomaga przy zarządzaniu, organizacji oraz koordynowaniu pracy sekcji).
– Member – pełnoprawny członek reprezentacji/społeczności.
– Przyjaciel – przyjaciel Novasociety, obecnie nie należy do żadnej sekcji. Ranga przyznawana uznaniowo przez Prezesa.
– Rekrut – osoba na okresie próbnym.

 

System awansów w Novasociety

Za każdy awans użytkownika odpowiada Prezes.
Awans na rangi związane  z zarządem oceniane przez prezesa. Taką rangę otrzymuje się
po widocznych czynach pozwalających na rozrost społeczności czy pomoc  w projektach.
Radni –  przygotowują awanse sprawdzą osoby i oceniają prace osób. Mają prawo podczas nieobecności prezesa awansować na rangę section moderatora.
Moderator Sekcji – odpowiedzialny jest za awanse wewnątrz danej sekcji.

 

Regulamin Novasociety

 

I. Władza w Novasociety.

Władzę w Novasociety sprawuje Prezes.

W przypadku nieobecności Prezesa władzę sprawują Radni.

Prezes jest najwyższą władzą w Novasociety , co za tym idzie jego decyzje są ostateczne.

 

II. Władza w poszczególnych reprezentacjach.

Władzę w reprezentacji sprawuje Moderator Sekcji –  jest to lider danej reprezentacji. Odpowiada on za swoją reprezentację i podejmuje decyzje z nią związaną. Decyzje mogą ulec zmianie tylko po rozmowie z Radnymi czy prezesem.

Wszystkie projekty Moderatora Sekcji dotyczące danej reprezentacji są zamieszczane na forum danej reprezentacji  w odpowiednim temacie.

 

III. Prawa członków Novasociety.
Każdy ma prawo oczekiwać pomocy od pozostałych członków społeczności/reprezentacji.

Każdy ma prawo korzystać z komunikatora głosowego społeczności , opłaty za komunikator są dobrowolne.

Każdy ma prawo do korzystania z forum Novasociety zgodnie z jego zasadami.

 

IV. Zasady i obowiązki członków Novasociety.

– Należy przestrzegać regulaminu Novasociety.

– Członek nie może należeć do innej społeczności gamingowej.

– Należy powiadomić o dłuższej ( 4+ dniowej ) nieobecności w odpowiednim temacie na forum .

– Nieobecność dłuższa niż 5 dni, bez odpowiedniego wpisu na forum, będzie skutkować wydaleniem z reprezentacji. Okresy kontroli zależą od Section moderatora danej sekcji, ale nie powinny być rzadsze niż raz na 10 dni.

– Członek Novasociety jest zobowiązany do aktywności w grze określonej zasadami  reprezentacji.

– Przebywanie na komunikatorze głosowym w trakcie gry jest zdecydowanie zalecane. Wymagana jest obecność na komunikatorze głosowym w trakcie eventów reprezentacji czy zebrań społeczności. Nieobecności są możliwe, powinny być zgłoszone na forum lub przekazane  Moderatorowi Sekcji czy jego zastępcy.

– Członkowie społeczności powinni wiedzieć co dzieje się na forum czy w społeczności.

– Będąc członkiem reprezentacji  , zabronione jest posiadanie altów w innych gildiach.

– Korzystanie z botów , exploitów czy addonów jest zabronione jeśli nie zezwala na to producent gry.

– Imię gracza na forum/stronie, komunikatorze  oraz głównej postaci w grze powinno być jednolite, aby uniknąć nieporozumień.

– Wszelkie materiały tworzone dla Novasociety czy reprezentacji  , posiadające logo reprezentacji jak i społeczności  , w momencie publikacji stają się własnością Novasociety  i mogą być bezterminowo wykorzystywane w celach niezarobkowych.

– Zakaz tworzenia osobnych stron internetowych klanowych czy forum (Korzystamy z tego co oferuje społeczności)

V. Etyka w Novasociety.

Od Moderatora Sekcji do Rekruta pomagamy sobie nawzajem w trudnych i drażliwych sytuacjach.

W przypadku sprawy spornej, strony konfliktu powiadamiają moderatorów czy Moderatora Sekcji danej reprezentacji , aby rozwiązać problem poprzez kompromis.

Psoty i żarty dozwolone w granicach dobrego smaku.

Używanie słów wulgarnych i obraźliwych jest zabronione.

Nie angażujemy się w potyczki słowne niskich lotów na kanałach tekstowych gier.

 

VI. Regulamin forum

Użytkownik zobowiązuje się do stosowania czytelnej czcionki i formy wypowiedzi. Każdy post powinien spełniać poniższe kryteria:

– zabronione jest używanie wulgaryzmów, zamieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem, ogólnie pojętymi pojęciami dobrego smaku i wychowania,

– odpowiedzi na zadane pytania powinny być zwięzłe i na temat, prowadzenie offtopu [ czyt. dyskusji nie na temat ] jest zabronione,

– do prowadzenia luźnych dyskusji nie związanych z tematyką serwisu przeznaczone jest forum „Świat użytkownika „,

Na forum zabrania się Użytkownikom umieszczania informacji:

– Odnośników do sklepów i aukcji internetowych oferujących sprzedaż wirtualnych przedmiotów, takich jak wirtualne złoto, konta do gry, postaci z gry, przedmioty z gry. Wyjątek mogą stanowić jedynie zaakceptowane wcześniej przez Administracje, oferty nie noszące znamion zorganizowanej działalności gospodarczej.

– Propagujących lub reklamujących stosowanie botów i innych programów ingerujących w pliki klienta gry lub automatyzujących rozgrywkę.

– Pomagających łamać regulamin gier, lub mających na celu oszukanie innych graczy.

– Mających na celu wyłudzenie wrażliwych danych innego Użytkownika. Na przykład takich jak login, hasło, numer karty kredytowej czy dane teleadresowe.

Administracja nie bierze odpowiedzialności za treści wypowiedzi Użytkowników. W przypadku treści łamiących regulamin forum lub prawo, podejmie niezwłoczne działania celem ich usunięcia lub zarchiwizowania w niedostępnym dla Użytkowników miejscu, pozostawiając je do dyspozycji odpowiednich organów ścigania.

Interpretacja regulaminu lub prawa pozostaje po stronie Administracji.

W kwestiach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje admin/moderator.