Teamspeak 3 Regulamin

POSTED BY Isuzu 26 lutego 2013

Regulamin Serwera TS3 NOVASOCIETY.COM

§1.Postanowienia Ogólne

1.1 Serwer TeamSpeak 3 jest dostępny dla wszystkich użytkowników i członków Novasociety.com.
1.2 Serwer TeamSpeak`a 3 jest integralną częścią naszej społeczności.
1.3 Korzystanie z TeamSpeak`a 3 nie wymaga rejestracji na forum, wszelkie problemy i reklamacje rozpatrywane będą jedynie w odpowiednim dziale forum.Novasociety.com.
1.4 Korzystanie z TeamSpeak 3 jest całkowicie bezpłatne;
1.5 Serwer TeamSpeak3 należący do Novasociety.com znajduje się pod adresem TS3.Novasociety.com;
1.6 Oprogramowanie niezbędne do korzystania z serwera TeamSpeak 3 jest dostępne do pobrania za darmo ze strony http://www.teamspeak.com;
1.7 Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników na serwerze TeamSpeak 3;
1.8 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwera spowodowane siłą wyższą, tj. awarią sprzętu, oprogramowania lub serwera oraz działaniami osób trzecich;
1.9 Wchodząc na serwer TeamSpeak 3 użytkownik zobowiązuje się znać i przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

§2.Grupy Użytkowników.

2.1 Aktualna Lista Grup Użytkowników jest zawsze dostępna na serwerze TS3 Novasociety.com:
a) „R”- Zarejestrowany: Grupa pozwalająca użytkownikowi swobodne poruszanie się po ts.
b) „C”- Administrator Channelu: Grupa odpowiedzialna za porządek na kanałach danej sekcji oraz tworzenia kanałów.
c) „S”- Server Admin: Osoba nadzorująca wszystko i wszystkich.

2.2 Każdy użytkownik TS3 Novasociety.com ma prawo do ubiegania się o status „zarejestrowany” aby swobodnie poruszać się po serwerze.
2.3 Każdy użytkownik (z wyłączeniem administracji) jest zobowiązany przynależeć do przynajmniej 1 kanału (sekcji gier)
w celu łatwej identyfikacji.

§3.Zasady Obowiązujące na serwerze TS3 Novasociety.com.

3.1 Zakaz:
a) używania słów wulgarnych/erotycznych w nadmiernej ilości
b) obrażania innych użytkowników
c) szerzenia poglądów faszystowskich, rasistowskich, religijnych
d) skakania po kanałach
e) częstej zmiany Nicków
f) słuchania głośnej muzyki
g) wydawania dziwnych dźwięków
h) spamowania/floodingu
i) głośnego mówienia oraz wrzeszczenia
j) przebywania na ts3 pod wpływem alkoholu
k)stosowania Nicków oraz Awatarów o których mowa w podpunkcie a, b, c
l) reklamowania innych stron lub serwerów TS
m) podszywania się pod członków administracji
n) korzystania z modulatorów głosu
o) propagowania piractwa
p) posiadania nieczytelnych Nicków

3.2 Kary:
a) Wymierzaniem kar zajmuje się administracja serwera
b) Rodzaje kar:
upomnienie/Kick
czasowe odebranie statusu „zarejestrowany”
TIME BAN ( BAN czasowy)
PERMA BAM (BAN na stałe)

3.3 Administracja
a) Admin i Prezes mają zawsze racje
b) Jeżeli uważasz że Admin lub Prezes nie ma racji patrz podpunkt a
c) Administracja ma obowiązek być bezstronna wobec użytkowników
d) Administracja jest zobowiązana do utrzymywania stałości NICK’U
e) Odwołania co do decyzji administracji powinny być umieszczane w odpowiednim dziale na forum Forum.Novasociety.com

§4.Postanowienia końcowe.

4.1 Administracja serwera TeamSpeak 3 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacje o zmianach umieszczone będą w dziale Aktualności Ogólne portalu;
4.2 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie oprogramowania wykorzystywanego do komunikacji z serwerem TeamSpeak 3;
4.3 Wszystkie problemy związane z działaniem oprogramowania należy zgłaszać twórcy oprogramowania;
4.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za czyny spowodowane przez użytkowników wynikające z użytkowania programu TeamSpeak 3;
4.5 Wchodząc na TS3 automatycznie akceptujesz regulamin naszego serwera
4.6 Nieznajomość regulaminu jest problemem użytkownika i nie będzie brana pod uwagę podczas wymierzania kar.